تحلیل الگوهای شمعدانی چندگانه (بخش اول)

الگوهای شمعدانی

تحلیل الگوهای شمعدانی چندگانه (بخش اول)

الگوهای تک شمعدانی اطلاعات مهم و مرتبطی را در رابطه با روند قیمت و احساسات بازار سهام به شما می دهند، اما ممکن است که در زندگی واقعی به خوبی درک نشوند زیرا الگوهای تک کندل فقط یک جلسه معاملاتی را در نظر می گیرند و مقدار اطلاعات موجود را محدود می کنند.

برای شناسایی دقیق فرصت‌ها و سیگنال‌های معاملاتی، ممکن است مجبور باشید بیش از یک الگوی شمعی که در چندین جلسه معاملاتی قرار دارد، استفاده کنید و بهتر است از الگوهای شمعدانی چندگانه استفاده کنید. در این متن، بر روی  الگوهای مهم شمعدانی چندگانه و آنچه می توانیم از آنها استنباط کنیم، تمرکز خواهیم کرد.

  1. الگو هارامی صعودی(Bullish Harami)

هارامی صعودی یک الگوی شمعدانی صعودی می باشد که دارای دو شمعدان است که اولین آن یک شمع قرمز بلند و به دنبال آن یک شمع سبز بسیار کوچکتر است. شمع سبز کوچکتر باید داخل شمع قرمز بلند قرار بگیرد. این الگو دو جلسه معاملاتی را در نظر می گیرد. ساختار آن به این صورت است:

الگوهای شمعدانی
الگوهای شمعدانی

این الگو زمانی که در طول یک روند نزولی رخ دهد، اهمیت دارد و به عنوان نشانه صعود در بازار می باشد و به عنوان یکی از نقاط عطف یا معکوس شدن روند تعبیر میشود.منطق هارامی صعودی به این صورت است که سهام در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت‌های آن در هر جلسه معاملاتی کاهش می‌یابد و خرس‌ها به راحتی در موقعیت غالب قرار دارند. اولین شمع قرمز بلند در هارامی صعودی این منطق را تقویت می کند.

دومین شمع سبز کوتاه نشان می دهد که قیمت سهام در نقطه بالاتری نسبت به قیمت بسته شدن روز گذشته ،باز شده است و گاوها در بازار ظاهر قدرتمندی داشتند. اگرچه قیمت سهام بالاتر از قیمت بازشدن روز گذشته بسته نمی شود اما با نت مثبت به پایان می رسد. همانطور که در تصویربالا می بینید، شمع سبز کوتاه تراست و داخل شمع قرمز بلند قرار دارد و حضور هارامی صعودی را تایید می کند. افزایش ناگهانی خرید توسط بازار کاملاً غیرمنتظره است و خرس‌ها را از بین می‌برد. این علاقه مجدد به خرید سهام احتمالاً برای چند جلسه معاملاتی آینده ادامه خواهد داشت و باعث معکوس شدن روند صعودی می شود.

الگوهای شمعدانی
الگوهای شمعدانی

 

  1. الگو هارامی نزولی (Bearish Harami)

الگو هارامی نزولی کاملاً برعکس الگو هارامی صعودی است. هارامی نزولی بیشتر از دو جلسه معاملاتی می باشد. اولین شمع در این الگو یک شمع سبز بلند است و شمع دوم یک شمع قرمز بسیار کوتاه تر است. همانند هارامی صعودی، شمعدان کوچکتر درون شمعدان بلندتر قرار دارد. در تصویر زیر می توانید هارامی نزولی را ببینید:

 

الگوی هارامی نزولی در طول یک روند صعودی رخ می دهد و نشانه نزولی در بازار محسوب می شود. این الگو به عنوان نقطه عطف یا معکوس کردن یک روند در نظر گرفته می شود.

با تحلیل الگوی هارامی نزولی می توان نتیجه گرفت که سهام در روند صعودی قرار دارد و قیمت‌های آن در هر جلسه معاملاتی افزایش می‌یابد و گاوها به راحتی دست بالا را در بازار دارند، اولین شمع سبز بلند در هارامی نزولی این منطق را تقویت می کند. دومین شمع قرمز کوتاه نشان می دهد که قیمت سهام در نقطه بسیار پایین تری نسبت به قیمت بسته شدن روز گذشته باز شده است و خرس ها در بازار ظاهر قدرتمندی داشتند. با بسته شدن قیمت ها بالاتر از قیمت باز جلسه قبل، سهام با نت منفی به پایان می رسد.

در این حالت، افزایش ناگهانی سود فروش توسط بازار کاملاً غیرمنتظره است و در نهایت منجر به بیرون رفتن گاوها می‌شود. فشار شدید فروش ناگهانی در سهام احتمالاً برای چند جلسه معاملاتی آینده ادامه خواهد داشت و باعث معکوس شدن روند نزولی می شود.

 

  1. الگو صلیب هارامی صعودی

الگو صلیب هارامی صعودی دارای یک تغییر جزئی از الگوی هارامی منظم صعودی است. در یک الگو پس از یک شمعدان بلند قرمز، به جای شمع سبز کوتاه، یک دوجی ظاهر می شود. به دلیل این که دوجی شبیه علامت «صلیب» است، این الگو به صلیب هارامی صعودی نامگذاری شده است. در زیر نمونه صلیب هارامی صعودی آورده شده است:

صلیب هارامی صعودی در طول یک روند نزولی ظاهر می شود و نشانه بازگشت روند قریب الوقوع است. همانطور که قبلاً بیان شد، دوجی نشانه عدم اطمینان در بازار است، هنگامی که یک دوجی در میانه یک روند نزولی ظهوری ناگهانی پیدا می‌کند، می‌توان آن را به عنوان احتمال برگشت تعبیر کرد. با این حال، بایستی قبل از تأیید سیگنال معکوس، حرکت قیمت در جلسه معاملاتی بعدی را دنبال کنید.

 

  1. الگو صلیب هارامی نزولی

مشابه الگو صعودی، صلیب هارامی نزولی نیز دارای یک دوجی است. این دوجی پس از یک شمع سبز بلند ظاهر می شود. صلیب هارامی نزولی به این شکل است:

صلیب هارامی نزولی معمولاً در طول یک روند صعودی ظاهر می شود و نشانگر معکوس است. مشابه صلیب هارامی صعودی، یک دوجی ناگهانی و غیرمنتظره در میان یک روند صعودی واضح، احتمال تغییر روند را تقویت می‌کند. اگر جلسه معاملاتی بعدی منفی باشد، گفته می شود که سیگنال برگشت تایید شده است.

 

  1. الگو پوششی صعودی (Bullish engulfing)

الگو پوششی صعودی یک الگوی شمعدانی صعودی است که دارای یک شمع قرمز و به دنبال آن یک شمع سبز بزرگتر است. شمع سبز به گونه‌ای ظاهر می‌شود که شمع قرمز را کاملاً می‌بلعد. این الگو، دو جلسه معاملاتی را در نظر می گیرد و به شکل زیراست:

این الگو تنها زمانی اهمیت دارد که در طول یک روند نزولی ظاهر شود. اولین شمع قرمز در الگوی پوششی صعودی اساساً روند نزولی را تأیید می کند و تداوم خرس ها در بازار را تکرار می کند. در دومین شمع سبز، قیمت در نقطه پایین تری نسبت به قیمت بسته شدن جلسه قبل باز می شود و تلاش می کند حتی پایین تر هم برود.

با این حال، در این مرحله، گاوها بازگشتی قوی دارند و قیمت را بالاتر از نقطه افتتاحیه روز قبل می‌برند. این افزایش ناگهانی و سریع میزان خرید، تسلط خرس ها در بازار را می شکند، سپس گاوها با موفقیت بازار را تصاحب می‌کنند و قیمت برای چند جلسه معاملاتی بعدی افزایش می‌یابد.

 

 

  1. الگو پوششی نزولی (Bearish engulfing)

الگوی پوششی نزولی اساساً مخالف الگوی صعودی است. دارای یک شمع سبز رنگ و به دنبال آن یک شمع قرمز بسیار بزرگتر است. شمع قرمز به گونه‌ای ظاهر می‌شود که شمع سبز را کاملاً می‌بلعد. الگوی پوششی نزولی به شکل زیر است:

الگوی پوششی نزولی زمانی اهمیت دارد که در طول یک روند صعودی ظاهر شود. اولین شمع سبز در الگو اساساً روند صعودی را تأیید می کند و حفظ گاوها در بازار را تکرار می کند. در شمع قرمز دوم، قیمت در نقطه بالاتری نسبت به قیمت بسته شدن جلسه قبل باز می شود و تلاش می کند حتی بیشتر افزایش یابد.

در این مرحله، فشار فروش به شدت تشدید می‌شود و قیمت را نسبت به نقطه افتتاحیه روز قبل پایین‌تر می‌آورد. این بازگشت ناگهانی و قوی توسط خرس ها رالی بازار را می شکند. خرس‌ها پس از آن بازار را تصاحب می‌کنند و قیمت برای چند جلسه معاملاتی بعدی به کاهش بیشتر ادامه می‌دهد.