تحلیل الگوهای شمعدانی چندگانه (بخش سوم)

الگوهای شمعدانی چندگانه

تحلیل الگوهای شمعدانی چندگانه (بخش سوم)

همانطور که در متن های قبلی درباره الگوهای نمودار شمعدانی توضیحات مختصر و مفیدی ارائه شد، در این متن نیز به تحلیل سایر الگوها پرداخته ایم.

 

  1. الگو کبوتر خانگی

الگوی کبوتر خانگی صعودی بسیار شبیه الگو هرامی است، با این تفاوت که هر دو شمعدان قرمز هستند و بدنه شمع دوم کاملاً درون شمع اول قرار دارد که به نشانه شروع یک روند صعودی می باشد. معامله گرانی که به دنبال کبوترهای خانگی می باشند در واقع به دنبال روندهای نزولی هستند که در حال تضعیف یا نزدیک شدن به یک نقطه کلیدی حمایت است؛ الگوی کبوترخانگی در شرایط بسیار فرار زیاد مفید نیست.

 

  1. الگو انبرک

در یک الگوی انبرک، دو شمعدان یکسان در جهت مخالف بعد از یک بازار گاو یا خرس ظاهر می شوند. انبرک ها به عنوان نشانه معکوس شدن آینده بازار در نظر گرفته می شوند. اولین شمع در انبرک با روند قبلی مطابقت دارد و در یک روند صعودی، سبز خواهد بود. این شمع باید بدنه ای کوتاه در بالا داشته باشد و فتیله ای دراز در زیر آن باشد. در یک روند نزولی، شمع قرمز با بدنه کوتاه در پایین و فتیله بلند در بالا خواهد بود. شمع دوم رنگ مخالف است اما در غیر این صورت یکسان است. بنابراین، این دو با هم شبیه یک انبرک هستند.

الگو انبرک

  1. الگو سه سرباز سفید پوست

این الگو بعد از یک روند نزولی طولانی و یکپارچگی کوچک ظاهر می شود که معامله گران تکنیکال از این الگو به عنوان نشانه های پایان بازار نزولی استفاده می کنند.

این سه سربازعبارتند از:

۱. یک شمع سبز پس از حرکت رو به پایین

۲. شمع سبز دیگر با بدنه بزرگتر از فتیله اول و فتیله بالایی کم یا بدون فتیله

۳. سومین شمع سبز، با بدنه ای که حداقل با کندل دوم که کم یا بدون فتیله است ،مطابقت دارد.

 

  1. الگو سه کلاغ سیاه

 الگو سه کلاغ سیاه برخلاف الگو سه سرباز سفید است و پس از یک روند صعودی ظاهر می شود، شامل سه شمع قرمز متوالی طولانی تر است و به عنوان یک سیگنال قوی در نظر گرفته می شود که بازار صعودی به پایان رسیده است.

شمع دوم باید فتیله پایینی کوتاه داشته یا بدون فتیله باشد و شمع سوم باید فتیله تقریباً خیلی کم داشته باشد. یک معامله گر تکنیکال ممکن است از الگو سه کلاغ سیاه به عنوان فرصتی برای باز کردن یک پوزیشن کوتاه استفاده کند تا از بازار نزولی پیش رو سود ببرد.

الگو سه کلاغ سیاه

  1. الگو سه گانه داخلی صعودی

الگوی سه گانه داخلی یکی دیگر از شاخص های روند معکوس است که بعد از یک روند نزولی ظاهر می شود و سیگنال بالقوه برای معکوس شدن بازار می دهد.

سه شمع در الگوی داخلی صعودی عبارتند از:

۱. کندل قرمز که روند نزولی قبلی را ادامه می دهد.

۲. یک کندل سبز با بدنه ای که حداقل تا نیمه شمع قبلی بسته می شود، بنابراین بازار نیمی از ضرر دوره گذشته را جبران کرده است.

۳. یک شمع سبز که بالاتر از شمع اول بسته می شود.

الگو سه گانه داخلی صعودی

خریداران اکنون باید بر فروشندگان غلبه کرده باشند، و نزول بازار را متوقف کنند و روند صعودی جدیدی را آغاز کنند.

 

  1. الگو سه گانه داخلی نزولی

الگو سه گانه داخلی نزولی، دقیقا معکوس الگو سه گانه داخلی صعودی است. این الگو شامل یک شمع سبز بلند و به دنبال آن یک شمع قرمز است که حداقل تا نیمه شمع قبلی بسته می شود. سپس یک شمعدان قرمز دیگر که در زیر ست اول بسته می شود.

الگو سه گانه داخلی نزولی

هنگامی که پس از یک بازار صعودی، یک سه گانه داخلی نزولی ظاهر می شود، معامله گرانی که به دنبال الگوها هستند ممکن است فرصتی برای یک موقعیت فروش سودآور ببینند.

 

  1. الگوی صعودی و نزولی سه روش ( سه متد)

الگو سه روش صعودی (سه متد صعودی) یک الگوی کندل استیک است که در یک روند صعودی رخ می دهد و برای شناسایی یک ادامه قریب الوقوع استفاده می شود.

الگوی صعودی و نزولی سه روش ( سه متد)

سه کندل در الگوی سه روش صعودی، همگی بعد از یک شمع سبز رنگ با بدنه بزرگ ایجاد می شوند. همه آنها معمولاً نزولی هستند و در محدوده تعیین شده توسط شمع صعودی قبلی معامله می شوند. در اینجا، روند صعودی متوقف شده است در حالی که خریداران منتظرند ببینند آیا احساسات در حال تغییر است یا خیر.

اما پس از سه صعود، یک کندل سبز بزرگ دیگر نشان می دهد که بازار گاوی دوباره به راه افتاده است. الگوی سه روش نزولی، برعکس سه روش صعودی اتفاق می افتد. پس از یک شمع قرمز بلند، سه شمع سبز کوچکتر قرار می گیرند ، سپس یک شمع قرمز بلند دیگر به روند خرس ادامه می دهد.